Mitto Plastik ve Geri Dönüşüm | Dünyamız İçin Geri Dönüştürüyoruz Mitto Plastik ve Geri Dönüşüm | Jeomembran İmalatı

JEOMEMBRAN (GEOMEMBRAN) İMALATIJEOMEMBRAN (GEOMEMBRAN) İMALATI

Düzenli Depolama Tesisi depo tabanında jeosentetik kil ve benzer yapay geçirimsizlik malzemelerinin kullanılması durumunda yine 50 cm kalınlığın sağlanması zorunludur. Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen depo tabanı asgari geçirgenlik ve kalınlık özelliklerini doğal olarak sağlayan I. ve II. Sınıf düzenli depolama tesislerinde zemin geçirimsizlik tabakası jeomembran kullanılarak güçlendirilir.

 

Ürün Adı

Kalınlık

En

Boy

Rulo m²

Rulo Ağırlık (+/- %5)

MTT 12

1.20 mm

6.35 m

100.00 m

635 m²

584,oo kg/rulo

MTT 15

1.50 mm

6.35 m

100.00 m

635 m²

876,oo kg/rulo

MTT 20

2.00 mm

6.35 m

100.00 m

635 m²

1.168,oo kg/rulo

MTT 25

2.50 mm

6.35 m

80.00 m

508 m²

1.168,oo kg/rulo

MTT 30

3.00 mm

6.35 m

80.00 m

508 m²

1.402,oo kg/rulo


JEOMEMBRAN KULLANIM ALANLARI

Geomembranlar esas olarak geçirimsizliğin sağlanmasında kullanılmaktadır. Saha uygulamalarında geçirimsizliğin sağlanması yinegeomembranlar sayesinde olmaktadır.

Geomembranların çevre, geoteknik, hidrolik ve taşıma alanında kullanımları şu şekilde sıralanabilir.

  • Hidro Elektrik Santralleri Su İletim Kanalları
  • Göletlerin Su Toplama Havzaları
  • Katı, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanlarının Geçirimsiz Zemin Yapımında
  • Zenginleştirme Tesislerinin Atık Su Havzalarında
  • Madencilik Faaliyetlerinde Pasa Alanı Dizaynında
  • Petrol Sahaları, Tankların Zemin Geçirimsizliğinde
     

JEOMEMBRAN (GEOMEMBRAN)