Mitto Plastik ve Geri Dönüşüm | Dünyamız İçin Geri Dönüştürüyoruz Mitto Plastik ve Geri Dönüşüm | Jeomembran İmalatı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN YARARLARIGERİ DÖNÜŞÜMÜN YARARLARI

Üzerinde uzlaşmaya varılan geri dönüşüm tanımlarından birisi de, "doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli atık yönetim biçimi olduğudur.


Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve her an ortaya çıkabilen enerji krizleri ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Aynı gerçeğin ışığı altında Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde atıkların geri kazanılması şartını getirmiştir. Ülkemizde de Çevre ve Orman Bakanlığı'nca çıkartılan yönetmeliklerle belli başlı bazı atıkların geri kazanılması ile ilgili yasal düzenlemeler tamamlanmış olup daha çok uygulama sıkıntıları yaşanmaktadır.


Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan ülkemizin de, tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmesi için atık israfına son verilmesi, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmamız gerekmektedir.


Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini Önleyeceği gibi, ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük Ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin büyük ölçüde önlenmesidir.
 

 • Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün gittikçe azaldığından mutlaka daha verimli kullanılması gerekmektedir.
 • Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir.
 • Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.
 • Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm üretim süreçlerine hammadde girdisi sağlamanın yanında, geri dönüşümlü malzemelerin dayanıklı, uzun ömürlü ve daha ucuz olmaları nedeniyle hane ekonomisine ama makro ölçekte ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
 • Geri dönüşüm çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Çöp her aşamada doğaya ve sağlığa tehdit oluşturduğundan, sürdürülebilir atık yönetimi yada çöpün azaltılması ve kontrollü olarak bertaraf edilmesi çevrenin kirlenmesini önler. Kesilmeyen ağaçlar, deşilmeyen topraklar artar, madencilikten kaynaklanan çevre kirliliği ve doğa tahribi önemli ölçüde azalır. Örneğin: bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılması 4 ton odunun yani belki de en az on senede yetişebilecek 12 cm. çapında 20 ağacın kesilmesini önlüyor.
   
 Geri Dönüşüm Sonucu Kazançlarımız

 

ENERJİ

HAVA KİRLİLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ

Kağıt

% 20 - 50

% 74 - 94

% 35

Demir - Çelik

% 35

% 85

% 76

Cam

% 32

% 20

% 50

Aluminyum

% 94

% 85 - 95

% 76


 

GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVREYE YARAR SAĞLAR

GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVREYE YARAR SAĞLAR

 • Doğanın ancak birkaç yüzyılda hatta birkaç binyılda (5000 yıla kadar) tümüyle yok edebildiği atıkların doğaya terk edilmesini önler.
 • Plastik, metal, cam ve kâğıt geri dönüşümde elektrik tasarrufu sağlanır.Örneğin bir metal kutunun hammaddeden üretilmesi için tüketilecek elektriğin 100 birim olduğunu varsayılırsa, kullanılmış metal kutudan üretilecek yeni metal kutu için tüketilecek elektriğin 5 birime kadar düştüğü görülecektir. Bu ürettiği ve dolayısıyla tükettiği elektriğin yaklaşık yarısını (%50) havayı büyük miktarlarda karbon bileşikleriyle karbon dioksit ve karbon monoksit gibi) dolduran termik santrallerden sağlayan Türkiye için oldukça önemli bir noktadır.
   
GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİ'YE YARAR SAĞLAR

GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİ'YE YARAR SAĞLAR

 • Atıkların bir köşeye atılıp çürümeye terk edilmesi yerine ekonomiye dönüşünü sağlar.
 • Hammadde üretiminde elektrik tasarrufu sağlayarak işletmeleri daha karlı kılar.
 • Belediyelerce işletilen geri dönüşüm tesisleri belediyelere azımsanamıyacak miktarda nakit girişi sağlamaktadır.
 • Ambalaj atıklarının yaygın geri dönüşümünde ise firmaların ambalaj giderleri büyük ölçüde düşeceğinden özellikle tüketiciye yansıyan fiyatlarda belli bir düzeye kadar düşüşler görülebilir.
 • Kimi geri dönüşümlü malzemenin hammaddesi Türkiye'de bulunmadığından yurtdışından ithal edilmektedir.
 • Geri dönüşümlü malzemelerin yapıldığı toprak kaynaklı hammaddeler uzaklardan değil, doğrudan üretimin yapıldığı kentlerden toplanacağından hammaddelerin ulaşım giderleri büyük oranda düşer.
   
GERİ DÖNÜŞÜM KENTSEL EKOLOJİ'YE YARAR SAĞLAR

GERİ DÖNÜŞÜM KENTSEL EKOLOJİ'YE YARAR SAĞLAR

 • Geri dönüşümün belediyeye yapacağı ekonomik katkı özellikle temizlik işlerinin niteliğinde yükselişe neden olur.
 • Geri dönüşümlü atıkların her gün toplanma zorunluluğu olmadığından her gün toplanması gereken atık miktarı azalır, bu atıkların daha düzenli toplanmasını sağlar
 • Kentin değerli arazilerinin çöplük olarak kullanılmasının önüne bir ölçüde geçilebilir. Daha az sayıda çöplük, daha az noktada etrafta uçuşan naylonlar, daha az noktada iğrenç kokular demektir.
 • Bir kentte geri dönüşüm uygulamasının yapılması, o kentteki plajlarının ya da marinalarının mavi bayrağa sahip olabilmesi için o plaj da marina da atıkların ayrı ayrı toplanıyor olmaları gerekir.