Mitto Plastik ve Geri Dönüşüm | Dünyamız İçin Geri Dönüştürüyoruz Mitto Plastik ve Geri Dönüşüm | Jeomembran İmalatı

GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ

Özellikle son yıllarda ülkemizde geri kazanılabilir atıkların ekonomik değer kazanması ve bu konudaki yasal zorunlulukların yürürlüğe girmesi bu tür malzemeleri toplayan veya geri dönüşümünü yapan işletmeler ve sanayi kuruluşları oluşmaya başlamıştır.
 

 

Pazara Sürülen

Geri Kazanılan

Geri Kazanım

*Tahmini

(bin ton/yıl)

(bin ton/yıl)

%

Kağıt-Karton

1.820

690

36

Cam

330

75

23

Metal*

550

180

33

Plastik*

150

50

30

TOPLAM

2.850

995

35


 

Son yıllarda geri dönüşümle ilgili yatırımlar


 

Malzeme Cinsi

Yatırım Miktarı

Kuruluş Tarihi

Kapasite (bin ton/yıl)

Hurda PET

3 Milyon $

1994

12

Alüminyum

20 Milyon $

1996

50

Hurda Cam

1 Milyon $

 

120

Yüksek Yoğunluklu PE

3 Milyon $

1995

7

Karton İçecek Kutusu

0,6 Milyon $

1995

4

Kağıt-Karton

 

 

1.500

TOPLAM

 

 

1.693


Halen Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon ton civarında kağıt-karton, cam, metal ve plastik toplanarak geri dönüştürülmektedir. Türkiye'de mevcut geri dönüşüm endüstrisinin kapasitesinin geri kazanılabilir atıkların % 40-50'sinin değerlendirmektedir. Ülkemizde geri kazanım miktarının büyük bir kısmı çöp dökme sahalarından ve sokaklardan ilkel ve sağlıksız koşullarda toplanmaktadır. Ancak çöp sahalarından ve sokaklardan toplanan atıkların bir kısmı organik atıkla karıştığı için değerlendirilememektedir.
 

  • Son üç yılda atıkların geri dönüşümü yoluyla ekonomiye 175 milyon YTL kazandırıldı.Bu konuda, 3 bin 215 belediyeden sadece 11’inde düzenli depolama yapılmaktadır.
  • Türkiyede yaklaşık 600’e yakın işletmede toplam 280 bin 707 ton ambalaj atığının geri kazanımı yapılmaktadır.
  • Türkiye’de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretiliyor. Evsel katı atıkların yüzde 68’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kağıt karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturuyor. Türkiye’de çöplerin yüzde 15- 20’si ise geri kazanılabilir nitelikli atıklar. Bu atıkların geri kazanımı, Türkiye ekonomisine ve çevrenin korunmasına önemli katkı sağlıyor.
  • Her yıl üretilen katı atıkların toplamı ise 30 milyon tonu buluyor. Bu atıkların yüzde 15’ini geri kazanabilir atıklar oluşturuyor. Her yıl geri kazanmak yerine ekonomi için önemli katkı sağlayan atıklar çöpe atılıyor. Bir ton kağıt kartonun geri dönüştürülmesi 17 ağacın kesilmesini önlerken, plastiği geri dönüştürerek de petrol tüketimi önlenebiliyor. Bir alüminyum kutunun geri dönüşümü, içecek kutusunun birincil hammaddesinden üretime göre yüzde 90, kağıdın geri dönüşümüyle de üretimde yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
  • Geçen yıl geri kazandırılan ambalaj atığı miktarı 375 bin ton oldu. Vakıf, 2007-2010 döneminde 228 bin ton cam, 88 bin ton metal, 220 bin ton plastik, 275 bin ton kağıt karton ve 240 bin ton kompozit ambalaj atığı geri kazandırıldı. Üç yılda 835 bin tonluk geri kazanım elde edilirken, bunun ekonomiye katkısı ise 175 milyon YTL oldu.